Mission and Vision

MISSION

We commit to deliver efficient professional services, appropriate legislation, effective stakeholder cooperation & good governance that result in sustainable generation & equitable allocation of resources adapting to changing environment & better quality of life for all.

VISION

We envision Cebu as an ideal hub and gateway to the global market with people sharing the benefits of a vibrant economy, nurturing ecology and living in a peaceful and empowered community governed by transparent, accountable, competent and responsive public servants.

MISYON

Mohatud og propesyonal ug dekalidad nga serbisyo, tukma nga balaodnon ug epektibong pakiglambigit sa mga lumulopyo sa tumong nga masakmit ang lahutay nga pag-apud-apod sa kabtangan ug rekorsos alang sa haruhay nga kinabuhi sa tanan.

BISYON

Among gilantaw nga ang Sugbo mamahimong usa ka uyukan sa pamuhunan, ganghaan sa pangkalibutanong merkado, diin ang katawhan makaambit sa kaayohan gumikan sa mabungahong ekonomiya, inatiman nga kalikopan, malinawon nga komunidad nga makahimo paglihok sa gusto nilang buhaton, ubos sa pagdumala sa matinud-anon, may katakos ug abtik nga sulogoon sa lungsod.